Ilmalämpöpumpun hyödyt

  • Ilmalämpöpumppu soveltuu sekä lämmitykseen, että jäähdytykseen. (Ei koske kaikkia malleja)
  • Ilmalämpöpumppu hyödyntää ulkoilman sisältämää ilmaista lämpöenergiaa.
  • Ilmalämpöpumpussa on kaksi lämmönvaihdinta: höyrystin ja lauhdutin.
  • Höyrystimessä lämpöä siirtyy ulkoilmasta kylmäaineeseen, joka siirtää sen lauhduttimesta huoneilmaan. Kylmäainetta liikutetaan höyrystimen ja lauhduttimen välillä kompressorilla.
  • Ilmalämpöpumppua voi käyttää kesällä myös jäähdytykseen. Tällöin pumppu toimii päinvastoin: se siirtää lämpöä huoneilmasta ulkoilmaan. Samalla huoneilmasta poistuu kosteutta. Liika kosteus luo olosuhteet homeiden ja pölypunkkien lisääntymiselle.
  • Ilmalämpöpumppu kierrättää ilmaa talon sisällä, joten esimerkiksi keväinen siitepöly ei kulkeudu sen kautta sisään.
  • Monissa malleissa on tehokkaat suodattimet, jotka puhdistavat ja raikastavat huoneilmaa, helpottaen näin allergisten asukkaiden elämää.
  • Ilmalämpöpumppua käytetään yleensä tukilämmityslaitteena varsinaisen lämmitysjärjestelmän rinnalla, jolloin sen avulla voi alentaa lämmityskustannuksia huomattavasti.
  • Paras hyöty ilmalämpöpumpusta saadaan pientalossa, jossa on suora sähkölämmitys.